Regulamin

Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszych domkach, a jednocześnie zapewni ich sprawną organizację.

Proces rezerwacji:

1. Rezerwacji dokonujemy poprzez email: szumfalrusinowo@gmail.com, formularz na stronie w zakładce kontakt.
2. Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na wskazane konto zadatek w wysokości 30% wartości usługi w terminie 3 dni na konto:
59 1020 4681 0000 1702 0078 5014 PKO BP
3. W przypadku braku w/w wpłaty we wskazanym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
4. Pozostała część w wysokości 70 % całkowitej kwoty należnej stanowi zadatek i powinna zostać opłacona najpóźniej na 30 dni poprzedzających datę rozpoczęcia pobytu na wskazane konto bankowe.
5. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostaje anulowana w ciągu 3 dni po upływie terminu.
6. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie krótszym niż 30 dni do daty rozpoczęcia pobytu należy opłacić 100 % ceny należnej tytułem dokonanej rezerwacji na wskazane konto bankowe w ciągu 3 dni od dokonania wstępnej rezerwacji .
7. Uiszczona kwota w wysokości 100% ceny stanowi zadatek.
8. Zadatki nie podlegają zwrotom.
9. W dniu meldunku pobrana zostanie w gotówce opłata klimatyczna według stawki Urzędu Gminy Postomino, obowiązującej w dniu przyjazdu. W dniu wymeldowania pobrana zostanie opłata energetyczna według wskazania licznika gotówką. ( 1,2 zł. za 1kwh)
10. Jednostką płatniczą jest PLN
11. W szczycie sezonu tj. 22.06 – 31.08 obowiązują turnusy 7 dniowe od soboty do soboty
12. W terminach od 26.04 – 22.06 i 31.08 – 29.09 minimalna długość pobytu to 3 doby.
13. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

Użytkowanie domku podczas pobytu

1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10 w dniu wyjazdu.  Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu.
2. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc noclegowych.
3. W szczycie sezonu 22.06 – 31.08 recepcja jest czynna od godziny 15-19 – w przypadku późniejszych godzin przyjazdu prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia godziny przyjazdu.
4. Zameldowanie w terminach 26.04 – 22.06 oraz 31.08-29.09 – Prosimy o kontakt telefoniczny w dniu meldunku w celu ustalenia przybliżonej godziny przyjazdu.
5. Zameldowanie po godz. 21 wiąże się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50zł.
6. W dniu przyjazdu pobierana zostanie w gotówce kaucja zwrotna w wysokości 300 zł. na poczet możliwych szkód powstałych w trakcie pobytu, zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domku.
7. W dniu przyjazdu goście zobowiązani są do sprawdzenia i zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń lub braków wyposażenia. (szczegółowy wykaz wyposażenia domku znajduje się w domku).
8. Uwagi dotyczące jakichkolwiek uszkodzeń lub innych niedogodności prosimy zgłaszać niezwłoczne po ich stwierdzeniu. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody oraz zniszczenia domków, przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych lub infrastruktury obiektu, powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
10. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
11. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb wewnątrz domku. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania (usunięcie przykrego zapachu) w wysokości 400 zł.
12. Grillowanie możliwe jest tylko i wyłącznie na trawniku przed domkiem. Obowiązuje zakaz grillowania na tarasie i chodnikach. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go.
13. Zabrania się używania w domkach grzałek, grzejników i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.
14. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych najmłodszych gości, nie przyjmujemy zwierząt.
15. Za przekroczenie deklarowanej liczby osób naliczana jest opłata w wysokości 300 zł/osoba/doba, pobyt dodatkowej osoby należy uzgodnić wcześniej podczas procesu rezerwacji.
16. W przypadku zgubienia klucza od domku gość zobowiązany będzie do uiszczenia zapłaty w wysokości 50 zł – klucz

Informacje dodatkowe

1. Prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania w formularzu rezerwacyjnym na wanienki oraz krzesełka dla dzieci, które będą udostępniane w miarę dostępności.
2. Ośrodek udostępnia pościel.
3. Możliwość zmiany pościeli – 15 zł.
4. Osoby postronne niezakwaterowane nie mogą przebywać na terenie ośrodków.
5. Cisza nocna obowiązuje w godz. 23:00 – 7:00
6. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innym gościom: tzn. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki, zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite ( wulgarne) kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę bez zwrotu poniesionych kosztów.
7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub które zachowują się w sposób agresywny i wulgarny.
8. Darmowy niestrzeżony parking. Przysługuje jedno miejsce parkingowe na każdy domek. Dodatkowe miejsce parkingowe możliwe po wcześniejszym ustaleniu podczas rezerwacji.
9. Przy pobytach krótszych niż 7 dni obowiązuje jednorazowa opłata za dodatkową obsługę w wysokości 100 zł.
10. Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach lub na terenie ośrodka oraz za pozostawione samochody. Parking znajdujący się na terenie ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
11. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do internetu.
12. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.
13. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci i zobowiązani są do zapewnienia im opieki w szczególności podczas użytkowania przebywania na placu zabaw w tym również odkażanie używanego sprzętu za pomocą środków dezynfekcji pozostawionych w domach przez właściciel obiektu.
14. Prosimy o zachowanie dystansu 2m pomiędzy gośćmi przebywającymi na terenie ośrodka oraz personelem
15. Dbanie o dezynfekcje rąk podczas pobytu na ternie ośrodka.

playground

Regulamin korzystania z placu zabaw

1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
2. Dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
4. Na placu zabaw nie wolno śmiecić.
5. Na terenie placu zabaw i jego pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
6. Przed skorzystaniem prze dziecko z placu zabaw należy we własnym zakresie zadbać o dezynfekcję urządzeń za pomocą dostępnych środków dezynfekujących.

Rodo

Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. informujemy, że: administratorem danych osobowych jest Szum Fal domki letniskowe Agnieszka Walkowiak.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi krótkoterminowego zakwaterowania.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług krótkoterminowego zakwaterowania przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

Na ośrodku jest zainstalowany system monitoringu wizyjnego, który służy poprawie bezpieczeństwa gości. Dane pozyskane z monitoringu są usuwane po 14 dniach od daty ich rejestracji, dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, przenoszenia, poprawiania, otrzymania kopii, wycofania udzielonej zgody, żądania ograniczenia przetwarzania danych, ich usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych.

W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest bezpośrednio w siedzibie ośrodka, oraz elektronicznie za pośrednictwem adresu: szumfalrusinowo@gmail.com jak również telefonicznie pod numerem telefonu: 691 740 697

Copyright © 2019 szumfal-rusinowo.pl | Projekt i realizacja PM